Förlagets beskrivning

Just Stuff är ett läromedel för engelska som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska. Materialet är gjort med speciell medvetenhet om vad som hjälper elever med läs- och skrivproblematik.

Texterna är elevnära, konkreta, lite skruvade och ofta med en twist på slutet. Alla kapitel har samma struktur. Kapitlet inleds med en dikt på temat. Därefter följer ett drama, en löpande text och en dialog. Varje kapitel avslutas med en hörföljetong, Just Listen.