Förlagets beskrivning

Join the Quest är ett modernt läromedel, fulladdat med texter av olika typer som fullkomligt språkbadar eleverna och på så sätt höjer elevernas språkliga nivå. Läromedlet har ett tydligt arbetssätt med förförståelse och direkt återkoppling till det lästa och det är lätt att individualisera, så att alla kan få glänsa i engelska.