Förlagets beskrivning

Jobba med: Religion är ett nytt läromedel för kursen Religionskunskap 1, särskilt med tanke på yrkesprogramen.

Det är en komplett bok med både fakta och övningar och tydlig anknytning till Gy 2011.

Varje ämnesområde är sedan indelat i kapitel på vardera 1-2 uppslag, vilket gör innehållet lätt att överblicka.