Förlagets beskrivning

Jag kan! vänder sig till dig som arbetar med barn som behöver hjälp med att träna sin kropp. 

Det är enkelt att använda: Sätt på musiken, följ instruktionerna i häftet och träna till den glada och svängiga musiken. 

Samtliga sånger är utformade så, att sångtexten är en beskrivning av rörelserna. Alla sånger har orkesterackompanjemang!