Förlagets beskrivning

Det som idag kallas eHälsa är nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället.

It i vård och omsorg ger dig kunskap och kompetens i ämnet och hjälper dig att bli trygg i arbetet med it.