Förlagets beskrivning

Vi lever i en alltmer globaliserad värld, vilket kräver ökade kunskaper om globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen. I Internationella relationer – utblickar och insikter får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar och vilka betydelsefulla aktörer som finns på den internationella arenan. Det ger dem en ökad beredskap...