Förlagets beskrivning

Globaliseringen medför att länder, företag och individer är alltmer beroende av omvärlden. Inom det ekonomiska området märks det på det ökade handelsutbytet och de allt större direktinvesteringarna och kapitalrörelserna över gränserna.

Internationell ekonomi handlar om global handel, ekonomi och företagande och är skriven för kursen Internationell ekonomi 100 p. I läromedlet förenas nationalekonomiska och företagsekonomiska perspektiv på internationellt företagande.