Förlagets beskrivning

Med hjälp av Insikt Naturkunskap kan eleven skapa sig en egen uppfattning om sådant man ofta hör om på nyheterna för att reflektera om hur samhället och naturvetenskapen hänger samman.

Böckerna har ett engagerande och elevnära språk och uppmuntrar hela tiden till egen reflektion. Böckerna verklighetskopplar till elevens vardag och håller kvar elevens nyfikenhet och intresse.