Förlagets beskrivning

Ingång, Sfi Studieväg 3, Kurs C och D, består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Materialet finns även i interaktiv version. Ljudet finns på vår hemsida www.gleerups.se.I Ingång för studieväg 3 är abstraktionsnivån högre. Ämnen som tas upp är minoriteter, allmänbildning om Sverige, livsfrågor, mänskliga rättigheter, ideal och böcker.