Förlagets beskrivning

Idrott och hälsa är ett läromedel anpassat för gymnasiets alla program, men kan även användas i grundskolans senare år.