Förlagets beskrivning

Ett läromedel i Idrott och hälsa där eleverna i åk 7-9 får bekanta sig med alla de aspekter som ämnet innehåller idag. Tyngdpunkten ligger dels på att koppla samman teori och praktik, dels på förmågan att planera och värdera den egna fysiska aktiviteten. Elevlicensen delas in i kapitel utifrån ämnets centrala innehåll och varje kapitel är kopplat till de förmågor som beskrivs i läroplanen. Här finns avsnitt om kost, träning, anatomi och fysiologi, skador, friluftsliv och mycket mer.