Förlagets beskrivning

Tryckt version av I tiden, ett basläromedel i historia som följer Astrid, en tonåring som ger sig ut på en tidsresa för att lära sig mer om historien. Läromedlet är strukturerat med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen. Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händelser i Sverige och omvärlden behandlas kortfattat och med ett mycket enkelt språk. Läromedlet är reviderat 2022 och innehåller nu också fördjupningstexter till varje kapite för de elever som vill läsa mer.