Förlagets beskrivning

I tiden är ett nytt basläromedel i historia. Läromedlet följer Astrid, en tonåring som ger sig ut på en tidsresa för att lära sig mer om historien. I tiden är strukturerat med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen.
Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händelser i Sverige
och omvärlden behandlas kortfattat och med ett mycket enkelt språk. För de elever som orkar läsa mer finns även en eller två fördjupningstexter till varje kapitel. Läromedlet har också åtta kapitel som berättar om hur olika saker har förändrats genom historien – allt från skriftens till pengarnas och sophanteringens utveckling.