Förlagets beskrivning

Bygg 724 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med Byggbranschens Yrkesnämnd BYN. Materialet är kursanpassat utifrån det centrala innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammets kurser för gymnasium och vuxenutbildning.