Förlagets beskrivning

Husbyggnad 1-3 Digital är en helhetslösning för Skolverkets kurser Husbyggnad 1, Husbyggnad 2 och Husbyggnad 3, där faktatexter och arbetsmaterial möts i samma komponent. Faktatexterna i produkten består av en onlinebok, som eleven både kan öppna och bläddra i fritt eller med avgränsning till ett specifikt kapitel. Till varje kapitel finns ett gediget arbetsmaterial där eleven arbetar med innehållet och testar sin kunskap. Varje kapitel avslutas med en inlämningsuppgift.