Förlagets beskrivning

Med anledning av målen i Lgr11 tar läromedlet Hur har bergen bildats? bland annat upp begrepp som Höga berg och djupa dalar, Bergskedjor i Europa, Bergsbestigning, Sveriges och Norges fjäll, Tundran och tajgan, Lövskogsområde, Öknar, Stäpp, Savann, Regnskog, Odlad mark, Biobränsle och fossila bränsle.