Förlagets beskrivning

Hitta historien är en helt ny och lätthanterlig historiebok för kursen Historia 1a1 (50p). Boken följer Gy 2011 och riktar sig till eleverna på de yrkesinriktade programmen. Bokens inledning uppmärksammar historiska metodfrågor som källkritik och historiebruk.