Förlagets beskrivning

Denna produkt går inte längre att beställa hos förlaget. Däremot går anpassningar av produkten att köpa från SPSM:s webbutik eller Inläsningstjänst.

 

Interskols ämnesläromedel i SO för åk 7-9 är uppbyggda av en A-bok och en B-bok för respektive ämne.

I princip är "BOK A" avsedd för åk 7 och del av åk 8 och "BOK B" resten av åk 8 och åk 9. Är givetvis flexibelt och beror på din planering.

SO-läromedlen är aktuella och helt anpassade till Lgr 11. De täcker in kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.