Förlagets beskrivning

Historiens landskap – kungar och karnevaler täcker hela kursen historia 1B utifrån tre perspektiv:

1. Den politiska historien med den demokratiska tanken i centrum.
2. Historien som en berättelse om kulturmöten och hur dessa möten förändrats över tid.
3. Historien och individen där den lilla människans liv synas genom olika historiska epoker och i olika kulturella sammanhang.