Förlagets beskrivning

Christer Öhmans lärobok i historia är skriven för gym­nasie­skolans 50-poängskurs och
vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlings­programmen.

Boken följer de stora utvecklingslinjerna och fokuserar på några av de viktigaste frågorna i historieämnet: Hur försörjer sig människor? Hur styrs samhällen? Och varför ser vår värld ut som den gör?