Förlagets beskrivning

Ett gediget och modernt fysikläromedel för gymnasiet som gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt.

Övning, repetition och fördjupning
Boken innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en frågeställning.