Förlagets beskrivning

Tionde upplagan fjärde tryckningen 2014.
Förutom den årliga uppdateringen har vi i denna tryckning förnyat receptdelen med ett tjugotal nya recept.