Förlagets beskrivning

HELP Read start är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med
utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F.
Nivåindelningen innebär en stegvis progression och ett strukturerat
arbetssätt för elev och lärare.