Förlagets beskrivning

Dancing in the Corridor ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F.

Det är en rytmisk text om att dansa i skolans korridorer.

På C.5-nivån ingår ord med ändelserna -ing och -ed. Texten tränar både läsflyt och grammatik.