Förlagets beskrivning

Happy Year 9 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Happy Year 9.


I elevwebben finns extra material som hjälper eleven i sina studier med engelska på egen hand.