Förlagets beskrivning

Happy Year 8 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Happy Year 8. I elevwebben finns material som hjälper elever när de lär sig engelska på egen hand. Elevwebben innehåller:

- Förslag till målmatris
- Extra övningar
- Ljudfiler till samtliga texter och hörförståelse
- Grammatikfilmer
- Interaktiva övningar