Förlagets beskrivning

Happy Year 7 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Happy Year 7. I elevwebben finns material som hjälper elever när de lär sig engelska på egen hand. Elevwebben innehåller:

- Extra övningar
- Ljudfiler till samtliga texter
- Grammatikfilmer med tillhörande övningar
- Interaktiva övningar

Webben bygger på boken och knyter an till innehållet i varje kapitel.