Förlagets beskrivning

Happy Elevwebb Year 6 är elevens komplement till de tryckta böckerna Happy Textbook Year 6 och Happy Workbook Year 6. Webben ger möjlighet till ytterligare individualisering och variation med interaktiva övningar.

Det kan också vara ett sätt för vissa elever att bli stimulerade och intresserade av engelskan. Eleverna kan öva på ordförråd, grammatik och läsförståelse och kan testa sina kunskaper på nya och roliga sätt. Här finns grammatikfilmer och extra övningar.

I elevwebben finns också alla texter och Listening Activity till Workbook inlästa som ljudfiler, samt facit till Workbook.