Förlagets beskrivning

Happy Elevwebb Year 4 är elevens komplement till de tryckta böckerna Happy Textbook Year 4 och Happy Workbook Year 4.

Webben ger möjlighet till ytterligare individualisering och variation med interaktiva övningar och ännu ett sätt att träna och befästa det som finns i Textbook och Workbook.

I elevwebben finns också alla texter och Listening Activity till Workbook inlästa som ljudfiler, samt facit till Workbook. Du som lärare behöver en lärarlicens för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.