Förlagets beskrivning

Basläromedel för kurserna Handel 1-3 i gymnasiesärskolan. Läromedlet täcker allt det centrala innehållet i kurserna. I Handels 1 arbetar eleven med kapitel kopplade till det centrala innehållet. I Handels 2 arbetar eleven både med nya kapitel, och fördjupningstexter. I Handels 3 används boken som referensbok vid eget fördjupningsarbete. Handels 1-3 finns även som interaktiv
digital bok med inläst text.  Lärarhandledning finns som beskriver hur man arbetar med materialet i respektive kurs. Handledningen innehåller kompletterande material, så som lottospel och formulär för praktikperioden.