Förlagets beskrivning

Som säljare behöver du behärska många olika kompetensområden. Den kanske viktigaste förmågan är kunna lyssna in kunden och vara en duktig förhandlare.

I H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen sätts fokus på försäljning mellan företag.

Nyckelbegrepp i boken är business to business, marknadskommunikation och säljarbete, planering, kundanalys, förhandling, erbjudande, avslut, efterarbete och affärskultur.