Förlagets beskrivning

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena.

Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar.

I samtliga böcker i serien varvas faktatexter med exempel, övningar och projekt. Till respektive faktabok hör en lärarhandledning.