Förlagets beskrivning

I H2000 Affärsutveckling och ledarskap - att leda i praktiken sätts fokus på just ledarskapet inom handeln och vi får rikligt med exempel från både små butiker, stormarknader och varuhus.

Nyckelbegrepp i boken är praktisk affärsdrift och ledarskap och inom dessa ämnesområden ryms en mängd frågor både interna och externa.

Läsaren ges möjlighet att träna förmågan att med hjälp av ekonomiska beräkningar, marknadsundersökningar och omvärldsanalyser fatta affärsmässiga beslut.