Förlagets beskrivning

Grundläggande livsmedelshygien behandlar ingående hygienens betydelse för att bra matkvalitet ska kunna uppnås.