Förlagets beskrivning

Med nya kunskapsmål och nationella prov i årskurs 3 ökar kraven på din undervisning. Men vilka kunskaper är det egentligen eleverna ska ha i svenska? Och var ligger kunskapsnivån i din klass? 

I Grönt Ljus finns de nationella målen i svenska samlade i två arbetsböcker, en som riktar in sig på läsning och en på skrivande.