Förlagets beskrivning

Go 3 Star–Digital är ett digitalt läromedel med text och övningar i engelska för nybörjare. Materialet bygger på vardagsnära och humoristiska dialoger, enkelt språ- och mycket upprepningar. I Go 3 Star–Digital arbetar eleven bland annat med den engelskspråkiga delen av världen, samt enkla instruktionstexter. Allt innehåll från Go 3 start–Digital omintroduceras också: tolkningar av emoticons, skyltar och vanliga engelska förkortningar, samt samtal om fritidsintressen. Innehållet i föregående delar av serien repeteras också.