Förlagets beskrivning

Go 2 Start–Digital är ett digitalt läromedel med text och övningar i engelska för nybörjare. Materialet bygger på vardagsnära och humoristiska dialoger, enkelt språk och mycket upprepningar. I Go 2 Start–Digital behandlas bl.a. orden this/that, my/your/her/his, färger samt samtal om mat, kläder och väder. Innehållet i föregående delar av serien repeteras också.