Förlagets beskrivning

Go 2 Star–Digital är ett digitalt läromedel med text och övningar i engelska för nybörjare. Materialet bygger på vardagsnära och humoristiska dialoger, enkelt språk och mycket upprepningar. I Go 2 Star–Digital arbetar eleven bland annat med ord för kroppsdelar, samtal om familj och om fritidsintressen. Allt innehåll från Go 2 Start–Digital omintroduceras också: orden this/that, my/your/her/his, färger samt samtal om mat, kläder och väder. Innehållet i föregående delar av serien repeteras också.