Förlagets beskrivning

Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima svenska. Innehållet är tematiskt och läsutveckling, skrivutveckling, språkutveckling och bedömning går hand i hand.

I Gleerups svenska digitalt läromedel finns: 

• interaktivt och multimodalt innehåll 

• tester och övningar 

• stöd för smart studieteknik 
• omfattande lärarmaterial