Förlagets beskrivning

Med Språket och berättelsen 3 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet går igenom alla kursens moment, och fokuserar särskilt på litterär analys samt vetenskapligt skrivande. Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk läsning och biografisk läsning. Den vetenskapliga texttypen får rejält utrymme och boken går igenom hypotes, frågeställning och slutsats, liksom disposition och källhantering.

I Gleerups Språket och berättelsen 3 digitalt läromedel finns: 

• interaktivt och multimodalt innehåll

• tester och övningar

• stöd för smart studieteknik

• omfattande lärarmaterial