Förlagets beskrivning

Gleerups engelska 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Happy. Grammatikmoment varvas med diskussionsfrågor, filmlänkar och interaktiva uppgifter.

I Gleerups engelska digitalt läromedel finns

• interaktivt och multimodalt innehåll

• tester och övningar

• stöd för smart studieteknik

• omfattande lärarmaterial