Förlagets beskrivning

Gleerups engelska 4-6 är ett komplett digitalt läromedel i engelska utformat utifrån kursplanen och aktuell forskning.

Med Gleerups engelska 4-6 får du:
● Många möjligheter att utveckla kommunikationsförmågan i angelägna och autentiska sammanhang
● Goda möjligheter till individanpassning med texter och uppgifter på olika nivåer
● Gott lärarstöd i allt från planering och genomförande till bedömning