Förlagets beskrivning

Med Elkraftteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger dig en god introduktion till installationsteknik. Här får eleven byggstenar till att utveckla kunskaper i att planera och utföra elarbete på ett elsäkert sätt med insyn i föreskrifter, standarder och bestämmelser inom ämnesområdet.

I Gleerups Elkraftteknik digitalt läromedel finns: 

• interaktivt och multimodalt innehåll

• tester och övningar

• stöd för smart studieteknik

• omfattande lärarmaterial