Förlagets beskrivning

Med Akutsjukvård får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en inblick i hur akuta sjukdomar upptäcks, vårdas och behandlas. Eleverna får bland annat kännedom om smärtbehandling och omsorg i samband med operationer, men även etiska frågor som prioritering av patienter och hur personal kan bemöta patienter och anhöriga i kris tas upp.

I Gleerups Akutsjukvård digitalt läromedel finns: 

• interaktivt och multimodalt innehåll

• tester och övningar

• stöd för smart studieteknik

• omfattande lärarmaterial