Förlagets beskrivning

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs C och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

Extramaterial (filmer, ljudfiler, facit, övningar, etc) finns att tillgå på förlagets hemsida.