Förlagets beskrivning

Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse.

De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg som de behöver. Personalen behöver förutom att vara kunnig se till helheten och visa respekt för den äldre människan och hennes livserfarenhet. Gerontologi och geriatrik vill bidra till detta.