Förlagets beskrivning

  • Målgrupp är alla elever, men specifikt elever med långsammare inlärningstakt
  • Konkretiserar och ger en systematisk genomgång av Symmetri, Objekt, Area och Skala
  • Har en långsam progression med små utvecklingssteg
  • Har en tydlig och ren sidlayout
  • Återkommande repetitionsuppgifter
  • Materialets olika delar kan göras som arbetshäften till eleven
  • Omfattar ca 200 sidor