Förlagets beskrivning

Vår populära serie i franska för gymnasiet och vuxen­utbildningen, Génial, har reviderats i enlighet med Gy11 och blivit ännu bättre.

På begäran har textmängden utökats; en del texter har behållits, andra har bytts ut, liksom foton och illustrationer. Génial 1–4 är avsedda för kurserna Moderna språk 1–4.