Förlagets beskrivning

Vår populära serie i franska för gymnasiet och vuxenutbildningen, Génial, har reviderats i enlighet med Gy11 och blivit ännu bättre.

På begäran har textmängden utökats; en del texter har behållits, andra har bytts ut, liksom foton och illustrationer. Génial 1–4 är avsedda för kurserna Moderna språk 1–4.

Interaktiv bok där webbövningarna ingår. Här får eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och gram­matik, med omedelbar feedback, om och om igen.

Fördelen med den interaktiva allt-i-ett­boken är att inlästa texter, hörövningar och webbövningar finns på ett och samma ställe, att använda när det passar eleverna. Även alla instruktioner är inlästa.