Förlagets beskrivning

Boken som ingår i serien om växtkunskap innehåller vägledning om plantering och skötsel av 4 vanliga fruktträd, 3 bärbuskar och 12 prydnadsbuskar. Fruktträden presenteras i färg med frukt, ett infällt foto av blomma och en tecknad bild av frukten. Bärbuskarna med bär beskrivs med foto i färg och tecknad bild av frukten.

Boken innehåller också ett avsnitt om markberedning och information om klimatzoner. Repetitionsfrågor och andra arbetsuppgifter följer efter varje växtbeskrivning.